Natur-dent - Zubní ordinace Praha, Komplexní péče, ortodoncie, dentální hygiena, implantáty

Aktuality
ewe
24.10.2021
Nový web
17.2.2008
Změna ordinačních hodin
28.1.2008
Zajímavosti
vnb
28.5.2021

MUDr. Petr Šimůnek

Specialista pro obor stomatologické protetiky, dentoalveolární chirurgie a dentální implantologie

Vystudoval 1. LF UK v Praze, obor stomatologie, poté nastoupil na témže výukovém pracovišti jako sekundární lékař Stomatologické kliniky VFN v Praze na plný úvazek. V roce 2002 složil atestaci I. stupně ze stomatologie a začal pracovat jako odborný zubní lékař a klinický pedagog též na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podílel se na pregraduální výuce studentů stomatologie (5. a 6. ročník) i postgraduálním vzdělávání stomatologů v rámci kurzů pořádaných Českou stomatologickou komorou a IPVZ. V roce 2006 pracoviště VFN a I. LF UK opustil, na zkrácený úvazek pracuje na Dětské stomatologické klinice FN v Motole.

MUDr. Petr Šimůnek, Barbora Kršková

V současné době je vedoucím lékařem stomatologického centra Natur-dent s.r.o. Specializuje se v oboru stomatologická protetika (rekonstrukce zubní korunky, keramické náhrady ztracených zubů či jejich částí, keramické a kovokeramické náhrady na implantáty), dentoalveolární chirurgie (např. chirurgie tvrdých tkání - zubů a přilehlé kosti, chirurgie měkkých tkání - korekturní výkony na dásni a ústní sliznici) a dentální implantologie (umělé zubní kořeny).

Úzce spolupracuje s MUDr. Lucií Šimůnkovou Vítovou při léčbě ortodontických pacientů (tunelizace, chirurgické vybavení neprořezaných nebo nadpočetných zubů, odstranění rušivých tahů řas a uzdiček, náhrady chybějících zubů implantáty, estetické úpravy tvaru a velikostí zubů kompozitními materiály nebo keramikou).

Aktivně přednášel a přednáší na některých domácích odborných akcích (Pražské dentální dny a další) a vzdělávacích kurzech konaných ve středisku České stomatologické komory (Dentální implantologie v praxi). Je autorem řady odborných sdělení v domácím odborném tisku (Quintessence, Praktické zubní lékařství, Česká stomatologie).

Ordinační hodiny

Kontaktní e-mail

 
 NATUR-DENT, zubní ordinace Praha - Vysočany
Zbuzkova 175/51, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: +420 283 890 359, Mobil: +420 774 193 317, Email: